CLOSE
CLOSE

Kumpulan Pantun Menggunakan Bahasa Daerah


SILABUS KELAS XII SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS KELAS XII SEMESTER 1 Nama Sekolah : SMA / MA.... Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas : XII Semester : 1 Standar Kompetensi : Mendengarkan

Download - Sun, 20 Jul 2014 10:47:00 GMT

GARIS PANDUAN KURIKULUM PERSATUAN BAHASA MELAYU SEKOLAH ...

GARIS PANDUAN KURIKULUM PERSATUAN BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 4 Pantun pantun 4 kerat 1. Penerangan tentang

Download - Sun, 20 Jul 2014 13:32:00 GMT

KESAN PENDEKATAN PENGHAYATAN TERHADAP PEMBELAJARAN PUISI

KESAN PENDEKATAN PENGHAYATAN TERHADAP PEMBELAJARAN PUISI Oleh MAT ASUAR BIN AWANG Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah

Download - Tue, 22 Jul 2014 11:06:00 GMT

BAHASA MELAYU UJIAN PEMAHAMAN SET 1 Soalan 1 hingga Soalan ...

BAHASA MELAYU UJIAN PEMAHAMAN SET 1 Soalan 1 hingga Soalan 5 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya Gopal : Eh, awak ingat lagi tak tentang ...

Download - Mon, 21 Jul 2014 14:56:00 GMT

Penguasaan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Bahasa Iban

GEMA Onlineā„¢ Journal of Language Studies 593 Volume 12(2), May 2012 ISSN: 1675-8021 Penguasaan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Bahasa Iban

Download - Mon, 21 Jul 2014 10:17:00 GMT

Permainan Anak yang mencerdaskan 2-12 tahun

Aneka Permainan Anak Yang Mencerdaskan (Usia 2-2 tahun) AL ARIF www.AnakJenius.com

Download - Sun, 20 Jul 2014 12:34:00 GMT