CLOSE
CLOSE

Dialog Bahasa Arab Taman Kanak Kanak


ra Bonda kc (Siti Hajar Mohd. Zaki) (f) ~e.--:J adi

Teknik Plot (a) Pemerian. (b) Dialog. Gaya Bahasa (c) Monolog dalaman. (d) Kejutan. (a) Simile. Contoh: macam nenek kebayan; Kampung

Download - Sun, 27 Jul 2014 20:54:00 GMT