CLOSE
CLOSE

Dialog Bahasa Arab Taman Kanak Kanak


ra Bonda kc (Siti Hajar Mohd. Zaki) (f) ~e.--:J adi

Teknik Plot (a) Pemerian. (c) lmbas kembali. (b) Dialog. Gaya Bahasa (a) Bahasa Arab. Contoh: insya-AIIah; surah, fadhilatnya. (b) Simile.

Download - Mon, 21 Jul 2014 11:29:00 GMT