CLOSE
CLOSE

Drama Yang Melibatkan Banyak Orang


PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 1103/2

1 1103/2 © 2013 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu SMKSBU [Lihat halaman sebelah SULIT PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 1103/2 BAHASA MELAYU

Download - Wed, 02 Jul 2014 14:07:00 GMT

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP APLIKASI PERISIAN MULTIMEDIA ...

Kelebihan yang terdapat dalam multimedia berupaya mengatasi masalah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, khususnya Komsas. Antara masalah yang

Download - Tue, 08 Jul 2014 20:20:00 GMT

KAEDAH KUALITATIF DALAM PENYELIDIKAN SOSIOBUDAYA

Perkembangan dunia penyelidikan kebudayaan berlaku apabila para pengkaji memperluas konseptualisasi budaya yang difikirkan harus juga melibatkan penyertaan dimensi ...

Download - Wed, 09 Jul 2014 10:17:00 GMT

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH BAHASA MELAYU

vi PENDAHULUAN Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di

Download - Thu, 10 Jul 2014 12:46:00 GMT