CLOSE
CLOSE

Free Download Aplikasi Surat Elektronik


BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia

Download - Mon, 21 Jul 2014 19:50:00 GMT

Katalog HRMIS

HRMIS © Hakcipta Terpelihara HRMIS © Copyright Reserved KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 Pengenalan, Objektif dan Faedah ..... 2.0 Persekitaran Kerja HRMIS .....

Download - Sun, 20 Jul 2014 16:09:00 GMT

PENGURUSAN SISTEM FAIL

5 1. Masukkan surat-surat yang terima ke dalam fail. 2. Kertas Minit adalah penting bagi mencatat segala arahan dan keputusan berhubung sesuatu perkara.

Download - Tue, 22 Jul 2014 16:50:00 GMT

SALINAN

salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia . nomor 47/pmk.04/2012 . tentang . tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang . ke dan dari kawasan yang ...

Download - Sun, 20 Jul 2014 21:17:00 GMT

Topik : Komunikasi Data (Data Communication) Pengenalan ...

1 Topik : Komunikasi Data (Data Communication) Pengenalan DEFINISI DATA • maklumat/informasi yang telah diproses, disusun dan disimpan. • berbentuk alphabet ...

Download - Wed, 23 Jul 2014 02:51:00 GMT

Download - Pataka WebLOG

Otomatisasi, Pemrograman Komputer, Statistik, Ergonomi, Keselamatan Kerja. Materi studi Manajemen : Manajemen SDM, Manajemen Perusahaan Industri, Manajemen

Download - Sun, 20 Jul 2014 03:02:00 GMT

PENGENALAN KEPADA KOMUNIKASI DATA - Politeknik Kota Bharu

PENGENALAN zTakrifan. Penukaran atau pemindahan maklumat digit terkod antara 2 peranti menggunakan sistem penghantaran elektronik. Pemindahan ini melibatkan

Download - Wed, 23 Jul 2014 06:11:00 GMT