CLOSE
CLOSE

Kumpulan Drama T 10 Orang


Jurnal Penyelidikan - Portal Rasmi Kementerian Pendidikan ...

Jilid 7 Disember 2005 Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN Diterbitkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Download - Mon, 21 Jul 2014 14:13:00 GMT

HALLYU DI MALAYSIA: KAJIAN SOSIOBUDAYA - Universiti ...

Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 27(2): 203-219 208 waktu ini, Korea ialah antara 10 pengeksport budaya teratas di dunia.

Download - Thu, 24 Jul 2014 01:53:00 GMT

KOD KURSUS: BBM 3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ...

KOD KURSUS: BBM 3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK TUGASAN: Aspek Fonologi Dialek Kelantan Berdasarkan Teori Transformasi Generatif

Download - Tue, 22 Jul 2014 22:33:00 GMT