CLOSE
close

Kumpulan Gambar Seri Pendidikan


AHAD 1 MEI 2011 MINGGUAN MALAYSIA MUKA 13 MRSM melahirkan ...

AHAD 1 MEI 2011 MINGGUAN MALAYSIA • MUKA 13 Program Ulul albab yang dilak-sanakan di tiga buah maktab rendah Sains mara (mrSm) diwujudkan untuk melahirkan pelajar ...

Download - Wed, 17 Sep 2014 19:24:00 GMT

PANDUAN PENULISAN KARYA ILMIAH - Rusman Efendi | Cai ...

2 KATA PENGANTAR Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Panduan Penulisan Karya Ilmiah ini. Panduan ini sangatlah penting bagi

Download - Fri, 19 Sep 2014 17:41:00 GMT

BUKU : 6 - Wawasan Pendidikan | Semua serba pendidikan dan ...

buku : 6 seri model pembelajaran di tk pedoman pembelajaran permainan berhitung permulaan di taman kanak-kanak departemen pendidikan nasional

Download - Thu, 11 Sep 2014 00:11:00 GMT

PROGRAM MOTIVASI PELAJAR (PMR/SPM) TEMA: SEMARAK MINDA

PENGENALAN TEMA : Semarak Minda NAMA PROGRAM : Kecemerlangan Ilmu Dan Pendidikan TARIKH PERLAKSANAAN : MASA : (Rujuk Aturcara) LOKASI : KUMPULAN SASARAN : Pelajar ...

Download - Mon, 08 Sep 2014 11:49:00 GMT

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 i Pengenalan Buku kerja ini bermatlamat menyediakan sumber sokongan pengajaran dan pembelajaran

Download - Fri, 19 Sep 2014 21:52:00 GMT

KEM MOTIVASI skd 1997 - Pintu masuk utama laman tatabahasa

KEM MOTIVASI skd 1997 SOALAN KUIZ BAGI PUSINGAN KE 3 PENGETAHUAN AM BAHAGIAN A Sebanyak 10 soalan akan dikemukakan dalam bahagian ini. Seorang

Download - Fri, 19 Sep 2014 20:19:00 GMT

MULTIMEDIA INTERAKTIF MEMPERTINGKATKAN PEMBELAJARAN ...

46 ISSN: 2180-4842. Vol. 2, Bil. 2 (Nov. 2012): 46- 53 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu –JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ) MULTIMEDIA INTERAKTIF ...

Download - Wed, 17 Sep 2014 02:20:00 GMT

5InovasiBahanPengajaran Prelim Flat - Official Website of ...

PRAKATA Buku ini merupakan hasil daripada pengumpulan bahan-bahan kajian yang telah dijalankan oleh beberapa orang penyelidik di dalam bidang Teknologi Pendidikan.

Download - Fri, 19 Sep 2014 10:10:00 GMT

Perbandingan Pengajaran Berasaskan Multimedia dan ...

84 JADUAL 2. Reka Bentuk Ujian Pra-Ujian Pasca Kumpulan Kawalan Tidak Setara Kumpulan Ujian pra Rawatan Ujian pasca Multimedia O1 X1 O2 Tradisional O1 X2 O2

Download - Sat, 20 Sep 2014 02:17:00 GMT