CLOSE
CLOSE

Kumpulan Gambar Seri Pendidikan


AHAD 1 MEI 2011 MINGGUAN MALAYSIA MUKA 13 MRSM melahirkan ...

AHAD 1 MEI 2011 MINGGUAN MALAYSIA • MUKA 13 Program Ulul albab yang dilak-sanakan di tiga buah maktab rendah Sains mara (mrSm) diwujudkan untuk melahirkan pelajar ...

Download - Tue, 29 Jul 2014 15:08:00 GMT

BUKU : 6 - Wawasan Pendidikan | Semua serba pendidikan dan ...

buku : 6 seri model pembelajaran di tk pedoman pembelajaran permainan berhitung permulaan di taman kanak-kanak departemen pendidikan nasional

Download - Tue, 29 Jul 2014 21:06:00 GMT

PANDUAN PENULISAN KARYA ILMIAH - Rusman Efendi | Cai ...

3 PANDUAN PENULISAN KARYA ILMIAH Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo A. PENGERTIAN Karya Ilmiah dapat diartikan sebagai karya tulis yang disusun

Download - Wed, 30 Jul 2014 04:30:00 GMT

PROGRAM MOTIVASI PELAJAR (PMR/SPM) TEMA: SEMARAK MINDA

PENGENALAN TEMA : Semarak Minda NAMA PROGRAM : Kecemerlangan Ilmu Dan Pendidikan TARIKH PERLAKSANAAN : MASA : (Rujuk Aturcara) LOKASI : KUMPULAN SASARAN : Pelajar ...

Download - Sun, 20 Jul 2014 22:28:00 GMT

MULTIMEDIA INTERAKTIF MEMPERTINGKATKAN PEMBELAJARAN ...

46 ISSN: 2180-4842. Vol. 2, Bil. 2 (Nov. 2012): 46- 53 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu –JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ) MULTIMEDIA INTERAKTIF ...

Download - Sun, 27 Jul 2014 06:57:00 GMT

5InovasiBahanPengajaran Prelim Flat - Official Website of ...

PRAKATA Buku ini merupakan hasil daripada pengumpulan bahan-bahan kajian yang telah dijalankan oleh beberapa orang penyelidik di dalam bidang Teknologi Pendidikan.

Download - Wed, 30 Jul 2014 16:26:00 GMT

KERTAS KERJA CONTOH - Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Perkembangan Pelajar, Aras 4, Bangunan Mahasiswa, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Telefon: +603‐89216666 ...

Download - Sun, 27 Jul 2014 22:56:00 GMT

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2

Buku Kerja Modul Hubungan Etnik Edisi Ke-2 i Pengenalan Buku kerja ini bermatlamat menyediakan sumber sokongan pengajaran dan pembelajaran

Download - Tue, 29 Jul 2014 19:19:00 GMT

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2003 : KUASA GURU MEROTAN ...

pejabat ketua pengarah pendidikan malaysia kementerian pendidikan malaysia paras 7, blok j pusat bandar damansara 50604 kuala lumpur diilustrasi kembali oleh ahmad ...

Download - Wed, 30 Jul 2014 07:43:00 GMT

KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM PENGAJARAN DI KALANGAN GURU ...

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Mohd Safiee Hj. Idris Abstrak 1. Pengenalan

Download - Tue, 29 Jul 2014 17:03:00 GMT

DOKUMENTASI PESTA PANTUN 2011 - SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1 ...

pesta pantun 2011 sekolah-sekolah menengah wilayah persekutuan putrajaya tarikh: 9 mei 2011 (isnin) tempat: smk putrajaya presint 14(1) tema pantun

Download - Mon, 28 Jul 2014 05:08:00 GMT