CLOSE
CLOSE

Percakapan Sopan Santun


MENGENAL ETIKA DAN ETIKET DI TEMPAT KERJA

1 MENGENAL ETIKA DAN ETIKET DI TEMPAT KERJA Oleh : Vissia Trimurti A. Jati Manusia pada dasarnya selalu ingin dihargai, baik secara kodrat, harkat maupun martabat.

Download - Sun, 27 Jul 2014 00:02:00 GMT

KOMUNIKASI ANTARA PERSEORANGAN - UKQA1331 Basic Comm. - Home

1 pengenalan kepada komunikasi mohd. farid bin rahmat uqp1331 definisi • “satu seni menyalurkan maklumat, idea-idea dan sikap-sikap dari seseorang

Download - Sat, 26 Jul 2014 11:01:00 GMT

Mata Kuliah : Komunikasi Dan Konseling Dalam Pelayanan ...

1 Mata Kuliah : Komunikasi Dan Konseling Dalam Pelayanan Kebidanan Topik : Konseling (komunikasi interpersonal) Sub topic : 1.

Download - Sat, 26 Jul 2014 16:23:00 GMT