CLOSE
CLOSE

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan


SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ...

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan

Download - Thu, 24 Jul 2014 16:04:00 GMT

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ...

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah

Download - Wed, 23 Jul 2014 06:04:00 GMT

SALINAN REPUBLIK INDONESIA - Blog Guru Kimia Borneo ...

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 81a tahun 2013 tentang implementasi kurikulum dengan rahmat tuhan yang maha esa

Download - Fri, 25 Jul 2014 07:28:00 GMT

SALINAN PERATURAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN ...

salinan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya

Download - Wed, 23 Jul 2014 05:28:00 GMT

PENUBUHAN INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI SWASTA

Bayaran fee permohonan penubuhan institut sebanyak RM100.00 . Bayaran fee bagi menjalankan kursus sebanyak RM 1,500.00 bagi tahap Sijil, Diploma RM 2,000.00 dan RM ...

Download - Thu, 24 Jul 2014 23:42:00 GMT

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor: 658/menkes/sk/iv/2005 tentang pedoman penilaian tenaga kesehatan teladan di puskesmas menteri kesehatan republik ...

Download - Thu, 24 Jul 2014 23:42:00 GMT