CLOSE
close

Surah Al Fatihah


Surah Al - Fatihah - Quran Tafsir

4 The Prophet (saw) also said in a hadith recorded by al-Bukhari that “The best of you is he who learns Quran and teaches it”, meaning Allah (swt) will be well ...

Download - Tue, 16 Sep 2014 21:34:00 GMT

al-fatihah

Surah Al-Fatihah_____ Tafsir Fi Zilalil Quran 4 mempersembahkan kepada-Nya segala sanjungan dan pujian dan

Download - Sun, 14 Sep 2014 04:18:00 GMT

SURAH FATIHAH IN THE LIGHT OF THE WRITINGS OF THE PROMISED ...

SURAH FATIHAH IN THE LIGHT OF THE WRITINGS OF THE PROMISED MESSIAH (as) (Speech given by Atif Munawar Mir in Mississauga Mosque on March 23rd, 2008)

Download - Wed, 17 Sep 2014 02:20:00 GMT

Abdullah Yusuf Ali Al Fatihah - Real Air Jordan 6 Sport ...

1 Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the Worlds; By Abdullah Yusuf Ali Al Fatihah Introduction and Summary C.42 - The running Commentary, in Rhythmic ...

Download - Tue, 16 Sep 2014 12:44:00 GMT

Surah Al-Fatihah (pdf) - www.alkalam.pk

Title: Surah Al-Fatihah (pdf) Author: www.alkalam.pk Subject: Al-Qur'an Indo-Pak Style Created Date: 1/29/2009 1:25:30 AM

Download - Thu, 18 Sep 2014 18:40:00 GMT

Quran-Tafsir

1 Quran-Tafsir.org Surah Al-Baqarah Part I (Ayahs 1-75) By Abdur Raheem As-Saranbi

Download - Thu, 18 Sep 2014 12:49:00 GMT

Salaat-ash-Shukr - Islam Query

ôÜn»uô $ Ö] ô àÛFu» ù ø Ö]ô] ôÜ» eô Salaat-ash-Shukr Thanksgiving Prayer This Salaat consists of two Rakaat. First Rakaat: Recite Surah Al-Fatihah ...

Download - Tue, 16 Sep 2014 22:38:00 GMT

PANDUAN - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia | Selamat Datang ...

7 iii. Pada zaman Khalifah Omar bin al-Khattab RA pula beliau melaksanakannya sebanyak 20 rakaat kerana beliau berpendapat bahawa orang-orang Islam pada zamannya itu

Download - Thu, 18 Sep 2014 18:40:00 GMT

AYAT ­ AYAT MANZIL - Making Money Online with Rosli Hanip ...

2 Bacaan 1: Al ­Fatihah Bacaan 2: Surah Al ­Baqarah (Surah 2) ayat 1 ­5. Bacaan 3: Surah Al ­Baqarah (Surah 2) ayat 163. Bacaan 4: Surah Al ­Baqarah (Surah 2 ...

Download - Wed, 17 Sep 2014 10:56:00 GMT

lugh3ed1a - Kalamullah.Com

In the name of Allah, Most Beneficent, Most Merciful 16 The Opening Surah 1: Al-Fatihah 1 to take refuge, ¯Â¸ to seek protection 2 I take refuge, I seek protection

Download - Sun, 14 Sep 2014 14:56:00 GMT

THE ESSENCE OF - Ahmadiyya

The Essence of Islam Volume I A rendering into English of Extracts from the writings, speeches, announcements and discourses of Hadrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian ...

Download - Mon, 15 Sep 2014 14:33:00 GMT

سۤيٰ ةرَوْسُ - Quran Study Group

سۤيٰ ةرَوْسُ SURAH YASEEN (Chapter 36) A detailed commentary (tafseer) Researched & compiled from various tafseer sources of the Ulama of Ahlus Sunnah wal ...

Download - Thu, 18 Sep 2014 19:16:00 GMT

Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran - Tasawwur Islam ...

Himpunan Bacaan Rukyah daripada al-Quran Susunan – Safaee Zakaria 1 Pendahuluan 3 Ayatul RuqyahAyatul RuqyahAyatul Ruqyah 1. Al-Fatehah ( surah 1 : ayat 1-7 ) 6

Download - Thu, 18 Sep 2014 00:25:00 GMT

SOLAT-SOLAT SUNAT - www.tayibah.com - Feqah,Fiqh

Hak Cipta www.tayibah.com SOLAT-SOLAT SUNAT SOLAT SUNAT AWWABIN Bagi memelihara keteguhan iman dan menghapuskan dosa, adalah digalakkan melakukan solat

Download - Tue, 16 Sep 2014 23:29:00 GMT

Dr.Ismail Lutfi: Peranannya dalam Penulisan Tafsir Qur ...

318 Di Patani selatan Thailand, perkembangan dalam bidang penulisan tafsir al-Qur‟an dalam bahasa Melayu pada abad ke-20M. ini, tidak boleh lupa jasa Dr ...

Download - Tue, 16 Sep 2014 15:36:00 GMT

TAJUK KERTAS PROJEK DARI TAHUN 2005 - 2010 - Darul Quran

3 55. Judi: Pentafsiran Dan Huraian Menurut Ayat 90 Surah al-Ma‟idah 56. Hikmah Penghayatan Akhlak Islam: Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 12 Surah Al-Hujurat

Download - Thu, 18 Sep 2014 01:22:00 GMT

Tanda Resam Uthmani - Malaysian's Chromosome | Dijadikan ...

b. tanda-tanda bacaan 1. alif kecil 2. wau dan ya kecil 3. shifr (sifar) 4. rombus 5. alif lam qatho’ 6. alif lam washol 7. alif lam 8. lafzu al jalalah (allah)

Download - Wed, 17 Sep 2014 20:21:00 GMT

NOR AZLIDA BINTI AZIZ DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK

iv ABSTRACT NOR AZLIDA BINTI AZIZ: The Exegesis Methodology of Sheikh Muhammad Idris Al- Marbawi in his Tafsir Quran Marbawi. This research is concerned with Qur’anic

Download - Wed, 17 Sep 2014 19:53:00 GMT

BAHAN AJAR BAB 2 Iman kepada Kitab-Kitab Allah

3 2. Kitab Zabur Diturunkan kepada Nabi Daud a.s. untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah al-Isra [17] ayat 55 berikut, ini: Kitab Zabur berisi ...

Download - Tue, 16 Sep 2014 12:37:00 GMT

RUKUN SOLAT - Selamat Datang Ke Portal Online Majlis ...

Setiap ayat surah ini wajib dibaca secara berturutan dan tidak diselangi oleh apa-apa perbuatan ataupun ayat yang lain mahupun diam yang agak lama yang cukup untuk ...

Download - Thu, 11 Sep 2014 20:36:00 GMT